Muş TSO üyeleri düzenlenen bir toplantıyla İşbirliği- Güçbirliği Projeleri konusunda bilgilendirildi

Muş TSO üyeleri düzenlenen bir toplantıyla İşbirliği- Güçbirliği Projeleri konusunda bilgilendirildi

KOSGEB Muş İl Müdürlüğü tarafından Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞ TSO) üyelerine bilgilendirme toplantısının yapılacağını belirten MUŞ TSO Başkanı Fatih Cengiz, işbirliği-güçbirliği ortaklık modellerinin değerlendirilmesinde büyük bir fayda olacağını ifade etti.

Cengiz programın amacı ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Bugün saat 14.00’de MUŞ TSO Meclis Toplantı Salonunda KOSGEB Muş İl Müdürü Kenan Mergen’in üyeleri bilgilendireceğini kaydeden Cengiz, işini büyütmek isteyenlere, işini geliştirmek isteyenlere hem hibe verildiğini hem de geri ödemeli destekler verildiğini söyledi. KOSGEB’in resmi internet sitesinde işbirliği-güçbirliği programı ile ilgili olarak yer alan bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla  ortak imalat ve hizmet sunumu, ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

 

Facebookta Paylaş