Oda Sicil Müdürlüğü

  • Ticari işletmelerin (Şirketler ve Hakiki Şahıslar), Oda kaydını ve gerektiğinde terkinlerini yapar.
  • Söz konusu işletmelerde meydana gelen değişikliklerden tescili yapılan hususları Oda kayıtlarına işler.
  • Resmi veya özel kamu kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini değerlendirir. Gerekirse yazışmalar yapar.
  • İşletmelerin imzaladığı belgelerin İmza Tasdiklerini yapar.
  • Ticaret Odası başlığı altında firma kayıt bilgilerini içeren çeşitli belgeler tanzim eder, ilgililere verir.