Seçim İlan Metni

MUŞ MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURULMUŞTUR.

1.MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞININ ORGAN SEÇİMLERİ 01 EKİM 2017 PAZAR GÜNÜ TİCARET VE SANAYİ ODASINDA SAAT:09.00 DA BAŞLAYIP 17.00 DA SONA ERECEKTİR. (Md. 11)

2.ODA ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN SEÇME VE SEÇİLME YETERLİLİĞİNE SAHİP ÜYELERE AİT LİSTE 13 EYLÜL 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 08.00 DA ASKIYA ÇIKARTILIP, 15 EYLÜL 2017 CUMA GÜNÜ SAAT: 17.00 DA ASKIDAN İNDİRİLECEK OLUP, LİSTELERE İLİŞKİN İTİRAZLAR BU TARİHLER İÇERİSİNDE YAPILABİLECEKTİR. (Md. 11)

3.SEÇİM GÜNÜ OY VERENLERİN KİMLİKLERİNİ ODA VEYA BORSA VEYA RESMİ KURULUŞÇA VERİLEN BELGE İLE İSPAT ETMESİ ZORUNLUDUR. (Md 18)

4.TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ GERÇEK KİŞİLERİN, TEMSİL ETTİKLERİ TÜZEL KİŞİNİN TESCİLİ ANA SÖZLEŞMELERİ GEREĞİNCE TEMSİL VE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMA YETKİSİNE SAHİP OLDUKLARINA DAİR DÜZENLENMİŞ İMZA SİRKÜLERİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOKSAN GÜN İÇERİSİNDE ALINMIŞ YETKİ BELGESİNİN OY KULLANMA SIRASINDA İBRAZI GEREKİR. İBRAZ EDİLEN İMZA SİRKÜLERİNİN BİR FOTOKOPİSİ OY KULLANILAN SANDIK KURULU BAŞKANINA TESLİM EDİLİR. TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE ORGAN SEÇİMLERİNİN BAŞLADIĞI TARİHTEN ÖNCEKİ DOKSAN GÜN DE DAHİL OLMAK ÜZERE ODA VE BORSA ORGAN SEÇİMLERİNİN YAPILDIĞI AYLARDA SEÇİM AMACIYLA TASDİK EDİLEN BU BELGELERDEN HARÇ VE HİZMET BEDELİ TAHSİL EDİLMEZ. TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ SEÇİMİN YAPILACAĞI GÜN OLAN 01 EKİM 2017 PAZAR GÜNÜ AÇIK OLACAKTIR. (Md. 18)

5.İMZA SİRKÜLERİNDE MÜŞTEREKEN TEMSİL YETKİSİ VERİLMİŞ OLMASI HALİNDE, MÜŞTEREKEN YETKİLENDİRİLEN TEMSİLCİLER TARAFINDAN İMZALANMIŞ VE ARALARINDA OY KULLANACAK TEMSİLCİYİ GÖSTERİR DİLEKÇE SANDIK KURULU BAŞKANINA VERİLECEKTİR. MD. 18

6.YETKİ BELGELERİNDE YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞININ 16/05/2012 TARİH VE 2012/262 SAYILI KARARI GEREĞİ T.C. KİMLİK NUMARALARININ BULUNMASI ZORUNLUDUR.

7.ORGAN SEÇİMLERİNDE KULLANILACAK OY PUSULASININ A4 (BEYAZ) KAĞIDA, SAYFA YAPISI YATAY, "TİMES NEW ROMAN" YAZI TİPİ VE 14 (PUNTO) KARAKTER BOYUTUNDA OLMASI GEREKMEKTEDİR. (Md. 11)

8.MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞININ ODA MECLİSİ SEÇİMLERİNİN İTİRAZ VE KESİNLEŞME SÜRELERİNİN SONUCUNDA 04 EKİM 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT: 10.00 DA YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, GENEL KURUL DELEGELERİ VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ SEÇİMİ YAPILACAKTIR.

9.BU SEÇİMLER İÇİN ADAY OLACAK GERÇEK KİŞİ İLE TÜZEL KİŞİLERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİNİN SEÇİM GÜNÜ İTİBARIYLA 25 YAŞINI DOLDURMUŞ VE OKUR YAZAR OLMASI GEREKİR. (Md. 6)

                              İLANEN DUYURULUR. 13/09/2017