Hizmet Standartlarımız

Muş Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmetlerinin standartları en yüksek kaliteyle zamanında, güvenilir, doğru ve etkin hizmetler sunmaktır. Bu hizmetlerin Muş Ticaret ve Sanayi Odası’nın genel politikalara ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayarak ilimizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesine katkıda bulunmak  ve faaliyetlerimizi sürekli geliştirmektir. Üyelerimizin ticari ve sosyal hayatlarına katkıda bulunmak, faaliyetlerini kolaylaştırarak desteklemek için  Odamızın tüm hizmetlerinin üye beklenti ve isteklerine duyarlı günün ekonomik ve teknik şartlarına en uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak.