Haber


14

Geçici ve kesin teminat mektubu konusunda yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırıldığını kaydeden MUŞ TSO Başkanı Erdal Koç, ihalelere giren firmaların artık banka teminat mektubu yerine kefalet sigortasının da geçerli olduğunu söyledi
Muş’ta faaliyet gösteren Quıck Sigorta A.Ş. Muş Yetkili Acentesi İhsan Aytemiş, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç’u ziyaret ederek Kefalet Sigortası ile ilgili bilgiler verdi.
5 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortasının da geçerli olacağını belirten Aytemiş, firma yetkililerinin talep etmesi halinde ve şartları sağlamaları halinde kefalet mektubu (Teminat Mektubu) düzenleyeceklerini belirtti.
Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, yapılan bu ziyaret ve bilgilendirmeden dolayı teşekkür ederek, ilimizde böyle bir hizmetin var olmasından çok memnun olduklarını söyledi.
Koç daha sonra şunları söyledi; “ilimizde iş insanlarımızın en büyük sorunlarından biri olan teminat mektubu almaktaki zorluklar göz önünde bulundurulduğunda böyle bir alternatifin olması gayet güzel bir hizmettir. İş insanlarımız açısından da rahat nefes almaları ve alternatif olarak değerlendirmeleri açısından doğru bir girişim olmuş” dedi.
Quıck Sigorta A.Ş. Muş Yetkili Acentesi İhsan Aytemiş Kefalet Sigortası hakkında şu bilgileri verdi:
“PEKİ, KEFALET SİGORTASI NEDİR?
Kefalet sigortasında sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır. Bu sigorta türü geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal enstrüman niteliğindedir. Bu ürünün özellikleri nelerdir? Genel olarak Kefalet sigortası, lehtar olan üçüncü kişinin zararlarını sigortalı adına telafi eden mekanizmadır. Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, lehtara olan borcunu yerine getirmediği takdirde lehtarın maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir. Kefalet sigortası, aslında teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.Ayrıca, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için ek bir avantaj sağlamaktadır. Kefalet Sigortası Genel Şartları 1.02.2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmıştır. Bu ürünü düzenlenebilmek için sigorta şirketinin ayrı bir ruhsat alması gereklidir. Banka Teminat Mektubu'na muadil özellikteki Kefalet Sigortası türleri aşağıdaki gibidir;
İhaleye Katılım (Geçici) Teminatı: Amir’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar.
Performans Teminatı: Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.
İmalat/Bakım/Onarım Teminatı: İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar.
Sözleşme Teminatı: Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar.
Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata edeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür”.
 

Okunma Sayısı: 771
resim
Muş Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2018